KEPADA,

   DATO`DATIN /IBU BAPA / PENJAGA PELAJAR

 

Tuan / Puan,

 

PEMBERITAHUAN KELAS-KELAS YANG PERLU HADIR SEPANJANG UJIAN BERTULIS SPM 2017

  Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

  1. Untuk makluman pihak tuan/puan, Ujian Bertulis Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan diadakan pada 6 November – 30 November 2017.  Oleh  kerana  masalah kekurangan  bilik darjah untuk  melaksanakan pengajaran  dan  pembelajaran,  pihak sekolah  terpaksa  membuat  jadual  giliran bagi pelajar sesi  pagi   dan petang  hadir ke sekolah semasa ujian ini dijalankan seperti jadual di bawah:
  2. Jadul Giliran Kelas Direhatkan SPM 2017